Regeringen presenterar nu ett förslag om bidrag till hushåll som drabbats hårt av de höga elpriserna. Men Christer Lindeblad i Åstorp tycker inte bidraget går till de hårdast drabbade.