Troligen är dödssiffran ännu högre. Många arbetar med att förbereda VM 2022.