Hyresvärdarnas vill se en hyreshöjning på 10 procent i kommande hyresförhandlingar.”Aldrig i livet” säger Hyresgästföreningen. Så här påverkar den höjda styrräntan hyrorna.