LKAB har inte följt lagen vid sin ansökan om produktionsökning av Kirunagruvan, enligt mark-och miljödomstolen. Domstolen menar att gruvbolaget hade behövt samråda med alla som är särskilt berörda av en grundvattenavsänkning inför den nya miljöprövningen.