Johanna Pettersson arbetade som chef på grundskoleförvaltningen i Göteborg då Hamid Zafar arbetade som rektor på Sjumilaskolan i Biskopsgården, och samtidigt uttryckte homofobiska och antisemitiska åsikter på internet. – Vi tar starkt avstånd från de åsikter som han har uttryckt, säger hon.