Hansåkerskolan i Stugan gjorde som de flesta skolor i länet idag- började kalla elever till den första dosen med vaccin. Regionens sjuksköterskor håller i sprutan och elevhälsan sköter kontakten med elever och vårdnadshavare,