Den chef på Försäkringskassan i Dalarna som lät arbetsgivaren betala för en privat bilparkering i flera år kommer att åtalsanmälas. Försäkringskassans personalansvarsnämnd anser att chefen kan ha gjort sig skyldig till trolöshet mot huvudman.