Politiker i flera städer i landet vill nu att se fler nybyggen i klassisk stil, bland annat i Helsingborg, Malmö och Göteborg. Vad tycker du man ska satsa på när det byggs nytt – klassisk eller modern stil på byggnader?