Flera kommuner har fått göra orosanmälningar till socialtjänsten efter att skolbarn haft för mycket frånvaro. Grundskolechefen i Söderham uppmanar föräldrar att låta barnen gå till skolan, även om man är rädd för coronasmitta. Hur tänker du? Har du hållit barnen hemma någon gång sedan smittspridningen började?