Annika Gustafsson ser ”Lille Allan – den mänskliga antennen”