Att allt fler kan hjärt- och lungräddning, HLR, och vågar trycka ner bröstkorgen gör att dubbelt så många överlever ett plötsligt hjärtstopp i dag jämfört med för 30 år sedan. Det visar en ny studie. Samtidigt påverkar ambulansernas utryckningstider utvecklingen negativt just nu, menar Araz Rawshani, forskare på Sahlgrenska akademin och medförfattare till studien.