Skandia Fastigheter kritiseras av handlare på Frölunda torg för att hyrorna är för höga. Själva anser fastighetsägaren att de gör vad dem kan för att behålla alla handlare – stora som små. – Man har inte samma bedömning av marknadsvärdet helt enkelt, säger Anders Strand, centrumchef, som håller i förhandlingarna med torgets handlare.