Under torsdagen kallade energiminister Ibrahim Baylan (S) upp Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh till ett möte som ska hållas på regeringskansliet under fredagen. Rickard Nordin, riksdagsledamot och Centerpartiets talesperson i klimat- och energifrågor kräver nu att ministern redogör för mötets innehåll.