Rickard Nordin: Det som framkommit är oerhört allvarligt.