Om samarbetet mellan S och M, som nu pågått i tre mandatperioder, ska fortsätta eller om det blir skilsmässa – det är just nu oklart.