Äldre kvinnor uteblir ofta från gynekologisk cellprovtagning. För att få fler att ta testet har man nu en studie i Örebro där man erbjuder kvinnor att själva ta provet hemma.