Om regelverket ska skärpas är det upp till EU-parlamentet.