Den kanadensiska psykologiprofessorn Jordan B Peterson har blivit populär hos många yngre män. Genom hans levnadsregler lär de sig att bevara makt och manlighet.