Vi talar högt om våra fienders barbariska sätt att föra krig, men tiger om våra egna.