I 300 år har Gnosjöregionens småskaliga verkstadsindustri stått emot kriser och hårdnande global konkurrens. Men det gör den inte immun mot de demografiska problem som svensk glesbygd brottas med.