Sedan pandemin har cancersjuka barn som hör till barncancerkliniken på Drottning Silvias sjukhus i Göteborg kunnat få sjukhusvård i hemmet. Nu gäller det även barn med andra sjukdomar än cancer. – Det underlättar verkligen för oss nu när vi inte behöver åka till sjukhuset för varje provtagning eller varje behandling som ska göras, säger Emma Lilja, mamma till treårige Eiwe som får vård...