Det extremt farliga ämnet, sexvärt krom, läcker från kloratfabriken i Alby utanför Ånge. Företaget har försökt stoppa läckaget av ämnet, men trots det har det uppmätts i höga halter vid fabriken i Alby.