Till hösten startar en ny utbildning inom yrkeshögskolan vid Campus Nynäshamn: behandlingspedagog. Det står klart efter att Myndigheten för yrkeshögskolan i veckan meddelade vilka utbildningar som beviljats. – Det är vi jätteglada för, säger skolans utvecklingsledare Lasse Sahlin.