Även MP reagerar på Kinnunens budskap: ”Ny version av klimatförnekelse.”