Centerpartiet vill att punktskatten på el tas bort och att momsen sätts ned tillfälligt till sex procent.