Centern kommer inte att acceptera högre skatter på jobb, sparande och boende nästa mandatperiod.