Centerns förtroenderåd ställer sig bakom S-ledaren.