Centerpartiets riksdagsgrupp har beslutat att i stora delar ställa sig bakom regeringens proposition om en ny migrationslagstiftning, skriver partiledaren Annie Lööf på Facebook . Förslagen i propositionen bygger till största delen på det som Migrations