Under torsdagen sätts spaden i marken för den nya motorvägen som kopplas samman med E4:an. Sträckan ska underlätta förbindelsen mellan Ljungby och Toftanäs.