Polisen ser ingen tydlig anledning till att en fristående byggnad i Vrenningebacken i Oskarström började brinna och utreder om den är anlagd