Bygglovet för Växjös nya kommunhus avslås. Länsstyrelsen anser att parkeringsfrågan inte har lösts. – Det är 122 p-platser som saknas av 174 som behövs för kommunhuset. Vi räknar på den norm som kommunen själva har tagit fram, säger länsstyrelsens chefsjurist Louise Jeppsson.