Anna Lallerstedt: Jag känner skuld – pappa och mamma har byggt upp detta och så rasar allt • Se bilderna före och efter.