Familjen Tuulse står handfallna med en 60 kvadratmeter stor utbyggnad av huset.