För samman människor med skilda ekonomiska förutsättningar.