Jag som Växjöbo sedan nästan 50 år anser att Växjös stadskärna borde kunna få några kvarter med stabila, långlivade och vackra byggnader. Ett bra exempel är Björn Sundeby planerade hus utmed Ingelstadsvägen.