Pete Buttigieg använde en del av sitt tal för att understryka skillnaderna mellan honom själv och Bernie Sanders.