En olycka mellan en buss och en personbil stoppar orsakar störningar i kollektivtrafiken i Göteborg.Olyckan inträffade på Linnégatan.