En buss har åkt av vägen utanför Gålö, pålänsväg 227. Det förekommer även förseningar i kollektivtrafiken på flera håll i Stockholms län.