Sedan oktober har pendlarlinjerna 748 och 749 tagit en omväg runt staden och inte stannat vid hållplatserna Polhemsgatan och Jovisgatan. En förändring som skulle vara tillfällig till och med i mitten av december. Men nu går bussarna tillbaka till ordinarie tabell redan nästa vecka.