”Med glimten i ögat säger jag att de borde upplysas om att Berlinmuren har fallit”.