Löfvens efterträdare kan få börja med krishantering.