Öring och lax undviker bubblor – något som kan få stor betydelse för så kallade fiskpassager i framtiden, visar en ny studie från Umeå universitet. Tester visar att man har kunnat styra 85 procent av fiskarna med hjälp av bubbelbarriärer, förbi vattenkraftverk.