I Sverige byggs fler och fler bryggor. Något som riskerar skada växtligheten och djurlivet i havet. Men till skillnad från andra delar av landet är inte bryggor något större problem i Blekinge.