Vid två tillfällen ignorerade personalen en boende som hade kräkningar över sin kropp. Nu har händelserna anmälts enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg.