Skyldig till narkotikainnehav, enligt rysk domstol • Biden: kräver omedelbar frigivning.