Efter varning till media om att inte publicera läckta dokument.