Enligt Region Stockholms revisorer finns stora brister när ersättning till vårdgivare betalas.