Ingen barnsäker förslutning, varningstexter på utländska språk och daterade faromärkningar. När Kemikalieinspektionen tillsammans med kommunerna gjorde stickprovskontroller på kemiska vardagsprodukter i butiker och hos grossister upptäckes brister hos cirka 2 600 produkter.(TT)