Svenska kraftnät beskriver allvarliga brister som en ”säkerhetsskyddsincident”.