Myndigheter har fått kritik för bristande informationsspridning om det nya coronaviruset på andra språk än svenska. Mediehuset Alkompis försöker fylla det gapet genom nyhetsuppdateringar på arabiska och det östafrikanska språket tigrinska. – Vi är också en del av samhället. Det är jätteviktigt att alla får rätt information, säger Mahmoud Agha, chefsredaktör på Alkompis.